XXIII edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” ogłoszona!

Pan Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego, zaprasza do udziału w XXIII-tej edycji konkursu “Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.

Ogólnopolski Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” jest przedsięwzięciem, którego celem jest identyfikacja i promocja tradycyjnej, regionalnej żywności oraz upowszechnianie wiedzy na temat żywności wysokiej jakości. Organizatorem konkursu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego we współpracy z Marszałkiem Województwa Opolskiego oraz Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Konkurs jest organizowany w dwóch etapach – pierwszy tzw. regionalny odbywa się na terenie województwa opolskiego , gdzie komisja konkursowa przyznaje regulaminowe nagrody i wyróżnienia oraz nominuje produkty do nagrody „Perła”. Drugi etap to finał krajowy konkursu, który odbędzie się w trakcie trwania targów „Smaki Regionów”, gdzie podczas uroczystej gali wręczone zostaną statuetki „Perły”.

Finał wojewódzki konkursu zostanie zorganizowany w dniu 2 czerwca 2024 r., podczas Święta Województwa Opolskiego na Zamku w Mosznej.  

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ W 2 KATEGORIACH:

KATEGORIA: PRODUKT

Celem jest:

 • identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych, regionalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych rzemieślników,
 • poszukiwanie produktów specyficznych, charakterystycznych dla województwa opolskiego, które mogą stać się jego wizytówką.
 • upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania walorów specyficznych, regionalnych produktów w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki, (a w szczególności – agroturystyki i restauracji) oraz rzemiosła i przetwórstwa.

KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ: każdy kto udokumentuje we wniosku wytwarzany produkt

Ważne!! Zgłaszane produkty powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji i kultywowanych zwyczajów województwa opolskiego  oraz powinny być od dawna znane w okolicy.

Zgłoszeń należy dokonywać w poszczególnych kategoriach:

Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego

Podkategorie:

 1. Produkty i przetwory mięsne
 2. Produkty i przetwory z ryb
 3. Produkty mleczne
 4. Miody

 Produkty regionalne pochodzenia roślinnego

Podkategorie:

 1. Przetwory owocowe
 2. Przetwory warzywne
 3. Produkty zbożowe
 4. Wyroby cukiernicze

Napoje regionalne

Podkategorie:

 1. Napoje bezalkoholowe
 2. Napoje alkoholowe

 Inne produkty regionalne w szczególności łączące produkty roślinne ze   zwierzęcymi (np. farsze).

 NAGRODY:

 • po jednej nagrodzie głównej w każdej podkategorii (1 200 zł),
 • 2  wyróżnienia w każdej kategorii (600 zł).

  KATEGORIA POTRAWA:

 Celem konkursu jest:

 • identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych potrawach, stanowiących dziedzictwo kulinarne regionu, wytwarzanych w firmach gastronomicznych i gospodarstwach agroturystycznych;
 • promowanie i stymulowanie wykorzystania zasobów lokalnej, tradycyjnej żywności przez gastronomię z województwa opolskiego;
 • identyfikacja regionalnego dziedzictwa kulinarnego, które może służyć do budowy produktu turystycznego i marki Opolszczyzny.

WAŻNE: Ocenie poddane będzie menu konkursowe składające się z dwóch dań:

 • zupy lub przystawki
 • dania głównego

Każde danie konkursowe musi być przygotowane z wykorzystaniem produktów związanych z województwem opolskim, powszechnie znanych i rozpoznawalnych w regionie.

KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ:

 • dwuosobowe ekipy reprezentujące firmy gastronomiczne,  gospodarstwa agroturystyczne lub koła gospodyń wiejskich z województwa opolskiego.

NAGRODY

I miejsce- 2 000 zł

II miejsce – 1 500 zł

III miejsce – 1 000 zł

maksymalnie trzy wyróżnienia (600 zł)

oraz nominując wybrane potrawy do nagrody honorowej „Perła 2024”. Nagrody finansowe zostaną wręczone podczas finału regionalnego w trakcie Święta Województwa Opolskiego na Zamku w Mosznej, natomiast nagroda honorowa „Perła 2024 zostanie wręczona podczas Wielkiego Finału Konkursu w Poznaniu .

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU:

Karty zgłoszenia produktów i potraw należy przesłać  do 13 maja 2024 r. 

Prawidłowo wypełnione karty zgłoszenia w obu kategoriach należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub do Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Osoby do kontaktu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:

Pani Anna Bodzioch, tel. 77 44 82 108, 109

Pan Szymon Ostaszewski, tel. 77 44 82 159

Osoby do kontaktu ze strony OODR Łosiów:
Pani Renata Wojas oraz Jadwiga Tymrakiewicz +48 600 403 526, 77 44 37 143

PLIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN KONKURSU NKD-SR 2024

Karta Zgłoszenia PRODUKT 2024

Karta Zgłoszenia POTRAWA 2024

PLAKAT NKD SR 2024 pdf