Otwarty konkurs ofert „Opolskie ze smakiem” rozstrzygnięty!

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą 5060/2021 z dnia  5 lipca 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert wyłaniając 16 podmiotów, które otrzymają blisko 144 tys zł dotacji.

Przyznane przez Zarząd Województwa Opolskiego środki finansowe będą wydatkowane w tym roku na m.in. na warsztaty, publikacje, konkursy, imprezy kulinarne.

Gratulujemy!

Więcej informacji na naszej stronie  w zakładce OTWARTY KONKURS OFERT oraz na BIP

https://bip.opolskie.pl/2021/04/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2021-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojew-3/

Wykaz Podmiotów Które Otrzymały Dotację W Ramach Otwartego Konkursu Ofert