Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu

Karp poliwodzki

Ośrodek Zarybieniowy Poliwoda w Biestrzenniku, w którym od kilku lat z powodzeniem funkcjonuje patroszalnia, dzięki temu mogła rozwinąć się oferta na ryby patroszone, co spotykało się z ogromnym uznaniem klientów zarówno dla pstrąga jak i karpia poliwodzkiego.
Ryby w poliwodzkich stawach żywią się pokarmem naturalnie występującym w stawach, dokarmiane naturalnymi mieszankami zbóż.
Dostępność: od poniedziałku do piątku żywy pstrąg, w środy patroszony, w czwartek odbiór.


Ryby Ryby

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu

ul. Malczewskiego 1
45-031 Opole